To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Employee Relation (Chuyên Viên Quan Hệ Lao Động)

Wanek Furniture - Công Ty TNHH Kỹ Nghệ Gỗ Hoa Nét
Updated: 15/02/2020

Employment Information

Benefits

 • Bảo hiểm theo quy định
 • Du Lịch
 • Thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương

Job requirement

 1. Tổ chức các cuộc họp, Theo dõi các vấn đề phát sinh và cập nhật kết quả liên quan đến các vấn đề quan hệ lao động.
 2. Phỏng vấn và tập hợp thông tin cảm nhận/ ý kiến của người lao động liên quan đến các vấn đề về tinh thần, động lực và hiệu quả làm việc của người lao động.
 3. Đánh giá và giải quyết các mối quan hệ nhân sự, quan hệ lao động; phối hợp với ban giám đốc, các phòng ban liên quan để đưa ra hướng giải quyết thích hợp.
 4. Giải thích và tư vấn cho người lao động về nội qui công ty, qui định của luật,qui trình nhà máy và yêu cầu tuân thủ.
 5. Hướng dẫn hội nhập
 6. Xử lý thủ tục xử lý kỷ luật.
 7. Xử lý thủ tục thôi việc, phỏng vấn thôi việc.
 8. Báo cáo tỉ lệ nghỉ việc và các nguyên nhân nghỉ việc.
 9. Một số công việc khác theo yêu cầu của Trưởng Phòng Nhân Sự.

Job requirement

1. Tốt nghiệp đại học chuyên ngành quản lý nhân sự, kinh tế, ...

2. Kinh nghiệm:

Có 2 năm kinh nghiệm tại vị trí nhân sự tổng hợp trở lên, trong đó ít nhất 1 năm làm việc ở vai trò quan hệ lao động, gắn kết nhân viên.               

More Information

 • Qualification: Cao đẳng
 • Age: 25 - 35
 • Job type: Permanent

Company Overview

Wanek Furniture

wanekcareer.com Number of employees: 10000 nhân viên

Wanek Furniture Co., LTD. No.11, VSIP II, Street 6, Hoa Phu Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province Contact person: HR Department Company size:... View more

Employee Relation (Chuyên Viên Quan Hệ Lao Động)

Wanek Furniture - Công Ty TNHH Kỹ Nghệ Gỗ Hoa Nét