To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

[Elite Fitness] Marketing Admin

BIM Group
Updated: 08/04/2021

Employment Information

Benefits

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review, Allowances, Annual Leave, Sport Club

Job requirement

  • Hỗ trợ phòng Marketing trong các công việc giấy tờ như việc nộp & trình ký giấy tờ như đề xuất, chi phí sự kiện, giấy tờ thanh toán, hợp đồng, v.v
  • Làm tờ trình và theo dõi trên hệ thông quản lý mua sắm vật tư, kết nối với các thành viên trong team và bộ phận mua sắm, kế toán để thực hiện các điều chỉnh nếu cần 
  • Thực hiện đề xuất theo yêu cầu của cấp trên cho từng trường hợp cụ thể như ấn phẩm bán hàng, quà tặng….
  • Quản lý kho quà tặng, ấn phẩm của phòng Marketing (phối hợp cùng quản lý kho tổng tại Văn phòng) 
  • Hỗ trợ phòng PR & Marketing trong những sự kiện nếu cần thêm nhân lực.

Company Overview

BIM Group

https://bimgroupworks.com

BIM Group Sơ lược về công ty: Được thành lập năm 1994 có trụ sở chính tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, BIM Holdings (“BIM”) là một tập đoàn kinh... View more

Similar Jobs

[Elite Fitness] Marketing Admin

BIM Group