English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

[Đồng Văn II - Hà Nam] TP. Quản lý sản xuất -Tiếng Nhật - 1000 - 1200 usd -( Điện tử, lắp ráp , cơ khí,...)

Mô tả công việc

CÔNG VIỆC- Quản lý kế hoạch sản xuất, hoạt động xuất nhập hàng trong Nhà máy- Lập báo cáo sản xuất và kiểm kê hàng ngày, hàng tháng/- Hỗ trợ và triển khai sản xuất tại các nhà thầu phụ- Xây dựng hệ thống quản lý dựa trên các công cụ như quy định, quy trình nhằm nâng cao hiệu suất, chất lượng, kế hoạch sản xuất- Đưa ra chính sách hoạt động của bộ phận dựa trên mục tiêu chung của Nhà máy, theo dõi việc thực hiện chính sách- Quản lý chung về 5S, hoạt động cải tiến, nhân sự bộ phận PC................................................................

Yêu cầu công việc

YÊU CẦU - Tốt nghiệp CĐ, Đại học - Có kinh nghiệm quản lý sản xuất trong các nhà máy sản xuất có vốn FDI của Nhật Bản từ 3-5 năm.- Sử dụng tiếng Nhật thành thạo (N3).

- Có tinh thần, có trách nhiệm

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương