English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

[Đông Anh - Hà Nội] Quản lý Trung tâm Ngoại ngữ

Mô tả công việc

- Chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động kinh doanh của trung tâm.

- Điều hành bộ phận kinh doanh và chăm sóc khách hàng của trung tâm

- Tìm hiểu thị trường, đề xuất các chương trình, gói đào tạo phù hợp với thị trường.

- Phối hợp với bộ phận đào tạo của công ty để cung cấp các khoá học, gói đào tạo phù hợp với thị trường;

- Phối hợp với bộ phận nhân sự để quản lý, đào tạo đội ngũ giáo viên, trợ giảng;

- Bao quát hoạt động đào tạo tại Trung tâm, chịu trách nhiệm đảm bảo chất lượng đào tạo theo mục tiêu của Trung tâm;

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh định kỳ lên Ban giám đốc hàng tháng/ quý/ năm. Báo cáo khi có các công việc phát sinh khẩn cấp cần ý kiến chỉ đạo từ Ban giám đốc.

- Hỗ trợ các công việc khác theo sự phân công của Ban giám đốc công ty

- Đánh giá hoàn thành công việc của nhân viên trong trung tâm, xây dựng kế hoạch nhân sự, chính sách lương thưởng, kỷ luật nhân viên theo tháng, quý, năm nhằm tối ưu hóa hoạt động của trung tâm;

Yêu cầu công việc

- Kinh nghiệm làm việc: ít nhất 02-03 năm kinh nghiệm ở lĩnh vực giáo dục

- Ưu tiên tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm tiếng Anh

- Thành thạo Tiếng Anh, thông thạo MS Office.

- Kỹ năng quản lý, điều hành, giao tiếp, đàm phán, thuyết trình, đào tạo, huấn luyện tốt.

- Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức và giám sát công việc

- Kỹ năng tư duy/phân tích/tổng hợp

- Chủ động và sáng tạo trong công việc

- Nhiệt tình và có trách nhiệm cao

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Xe đưa đón, Đồng phục, Thưởng, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Phụ cấp thâm niên, Chế độ nghỉ phép