English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Đồng An/Bình Dương _ Trưởng nhóm QA/QC _ Tiếng Nhật N2 _ 3 năm kinh nghiệm _ ID14763TV

Mô tả công việc

Địa điểm làm việc: Khu công nghiệp Đồng An, Thuận An, Bình Dương

Thời gian làm việc: 8:00 - 17:00

Sản phẩm: Nguyên vật liệu

- Giữ cho thiết bị đo hoạt động theo hướng dẫn vận hành- Phê duyệt sản xuất trong quá trình bằng cách xác nhận thông số kỹ thuật- Truyền đạt các điều chỉnh cần thiết cho giám sát sản xuất- Phê duyệt thành phẩm bằng cách xác nhận thông số kỹ thuật- Tài liệu kết quả kiểm tra bằng cách hoàn thành các báo cáo và nhật ký- Duy trì môi trường làm việc an toàn và lành mạnh bằng cách tuân thủ các tiêu chuẩn và quy trình- Hoàn thành chất lượng và nhiệm vụ tổ chức bằng cách hoàn thành các kết quả liên quan khi cần thiết.- Quản lý 6 nhân viên.- Hỗ trợ khách hàng khi phục vụ các mặt hàng bị lỗi- Hợp tác với trưởng nhóm sản xuất

Yêu cầu công việc

- Tiếng Nhật; N3 ~ N2- Kinh nghiệm làm trưởng nhóm QA / QC ít nhất 3 năm- Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp đại học

---------------------------------------------

[ĐÃI NGỘ]

- Thưởng Tết

- BHXH, BHYT

- Chuyên cần

- Cơ hội đào tạo tại Nhật ( nếu kết quả làm việc tốt )