English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Domestic Sales Manager

Mô tả công việc

 • Nghiên cứu, khai thác thị trường trong nước nhằm tăng thị phần và doanh thu cho công ty.
 • Triển khai hoạt động chung của phòng và của từng nhân viên cấp dưới.
 • Giám sát, tổng hợp thông tin, báo cáo hoạt động của nhân viên. Tham gia hỗ trợ nhân viên thực hiện đơn hàng.
 • Giám sát đo lường sự thỏa mãn của khách hàng đối với chất lượng sản phẩm/dịch vụ của công ty và đối với nhân viên trực thuộc.
 • Phân tích sản phẩm/ giá bán… của công ty và các đối thủ cạnh tranh khác.
 • Tham gia huấn luyện các tính năng sản phẩm cho đại diện bán hàng (nếu có), nhân viên bán hàng, tham gia các hoạt động marketing khác…
 • Tham gia xây dựng hệ thống quản lý chất lượng trong toàn công ty.
 • Tổ chức thực hiện và phối hợp triển khai các công việc về thương hiệu, quảng cáo tạo dựng hình ảnh Công ty.
 • Xây dựng các công cụ hỗ trợ hoạt động kinh doanh và công tác quản lý cho phù hợp.
 • Xây dựng chỉ tiêu, triển khai, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện hoạt động kinh doanh của các nhân viên trong phòng.
 • Tổng hợp, phân tích, đánh giá các kết quả kinh doanh của phòng.
 • Phối hợp với các phòng ban/ bộ phận khác trong Công ty nhằm đảm bảo tốt hoạt động tác nghiệp chung.
 • Thiết lập mối quan hệ với Nhà cung cấp, cơ quan chính quyền địa phương, cơ quan tổ chức khác…cần thiết cho quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
 • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc.

Yêu cầu công việc

 • Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế/Tài chính – kế toán/Quản trị kinh doanh;
 • Có kinh nghiệm trong ngành bao bì
 • Tiếng Anh giao tiếp
 • Có kiến thức tổ chức, quản lý doanh nghiệp ;
 • Có kiến thức điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.
 • Có khả năng hoạch định chiến lược trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.
 • Có kỹ năng thiết lập và duy trì mối quan hệ cả bên trong và bên ngoài.
 • Có kỹ năng đánh giá, kiểm soát các quá trình.
 • Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn.

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Đào tạo, Tăng lương