English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Document Staff

Mô tả công việc

- Thực hiện thủ tục hải quan hàng xuất/nhập theo nhóm khách hàng đang quản lý.

- Kiểm tra và phát hành các chứng từ nhập/xuất.

- Soạn thảo hợp đồng thuê kho ngoại quan.

- Kiểm tra và xác định mã HS.

- Thủ tục đăng ký kiểm tra chất lượng.

- Khai báo HQ trên HT ECUS, VASSCM-KNQ, VASSCM-CFS.

- Sắp xếp lưu trữ hồ sơ hải quan.

- Theo dõi thời hạn lưu giữ hàng hoá tại kho theo từng hợp đồng thuê kho ngoại quan và theo Tờ khai xuất vào kho CFS.

- Thực hiện thủ tục gia hạn thời gian lưu giữ hàng hoá theo quy định.

- Thực hiện thủ tục chuyển quyền sỡ hữu hàng hoá lưu giữ tại kho.

- Thủ tục xin chứng nhận xuất xứ.

- Báo cáo quý, năm cho cơ quan hải quan.

- Báo cáo sai lệch chứng từ nhập, xuất cho Khách hàng.

- Báo cáo kế hoạch hàng nhập, xuất cho khách hàng, giao nhận hiện trường, quản lý kho.

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp Cao Đẳng các ngành thương mại, ngoại, thương, kinh tế, Luật, Hải Quan, có kinh nghiệp trong hoạt động giao nhận XNK.

- Thành thạo nghiệp vụ khai báo hải quan.

- Am hiểu các quy định, luật xuất nhập khẩu.

- Thành thạo vi tính văn phòng

- Đọc hiểu tài liệu Tiếng Anh

- Kỹ năng giao tiếp (ưu tiên giao tiếp Tiếng Anh)

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Xe đưa đón, Đồng phục, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Phụ cấp thâm niên