To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KINH DOANH VÀNG KIM HẠNH TUYÊN GẤP KẾ TOÁN NỘI BỘ CÓ THỂ LÀM NGAY

Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thủ Đức
Updated: 04/05/2021

Employment Information

Benefits

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review

Job requirement

1. Mô tả chi tiết công việc

- Lập phiếu thu, chi bán hàng.

- Theo dõi doanh thu bán hàng, theo dõi xuất nhập tồn của hàng hóa.

- Kiểm kê tài sản, hàng hóa định kỳ.

- Báo cáo thu chi hàng tháng.

- Tổng hợp báo cáo theo yêu cầu của Ban Giám Đốc.

Company Overview

Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thủ Đức

http://vieclam.tdc.edu.vn Number of employees: 329

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KINH DOANH VÀNG KIM HẠNH TUYÊN GẤP KẾ TOÁN NỘI BỘ CÓ THỂ LÀM NGAY

Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thủ Đức