English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

District Manager (Quản Lý Trình Dược Viên) - Hà Nội/Hải Phòng/HCM/Cần Thơ

Mô tả công việc

Khái quát về vị trí:

- Vai trò: Chịu trách nhiệm về hoạt động hàng ngày và quản lý đội ngũ

- Báo cáo cho: Ethical Sales Manager (tương đương Regional Sales Manager)

- Số lượng vị trí: 4

- Địa bàn làm việc: Hà Nội, hoặc Hải Phòng, hoặc HCM, hoặc Cần Thơ (quản ý ½ Mekong)

Nhiệm vụ chính:

1. Quản Lý Hoạt Động Kinh Doanh Địa Bàn:

• Xây dựng kế hoạch kinh doanh, dẫn dắt sự kiện và hoạt động. Quản lý hoạt động hàng ngày của đội ngũ bán hàng.

• Đảm bảo độ bao phủ tối đa trên địa bàn và khách hàng.

• Phân chia nguồn lực cho các Trình Dược Viên, lên kế hoạch về target và đánh giá kết quả làm việc theo tháng.

• Đề xuất và thực hiện kế hoạch kinh doanh để đạt được target và giải quyết các khó khăn trên địa bàn.

• Quản lý chi phí và hiệu quả của các hoạt động kinh doanh dựa trên việc tận dụng nguồn lực và ưu tiên chi.

• Đào tạo nhân viên trên địa bàn

• Đảm bảo mức độ hài lòng của khách hàng, đặc biệt là các khách hàng trọng điểm.

• Thực hiện các báo cáo về phản hồi khách hàng và các trao đổi với các phòng ban liên quan về tình hình địa bàn.

• Thực hiện hoặc hỗ trợ thực hiện các hoạt động marketing.

• Phản hồi về chính sách thưởng sau mỗi giai đoạn thực hiện.

2. Quản Lý Nhân Viên

• Hỗ trợ nhân viên thực hiện kế hoạch phát triển.

• Phát triển và duy trì kế hoạch nhân tài và đẩy mạnh thái độ chủ động trong công việc.

• Đảm bảo hoạt động của đội ngũ tuân thủ theo quy định công ty và pháp luật hiện hành.

• Các dự án khác theo phân công của cấp trên.

Yêu cầu công việc

HỌC VẤN

- Đại học

- Ưu tiên bằng cấp Y Dược

Kinh nghiệm làm việc

- Kinh nghiệm vị trí quản lý ít nhất 2-3 năm trong ngành Dược phẩm/Chăm sóc sức khoẻ kênh Y Tế

Kĩ năng chính

- Kĩ năng lãnh đạo

- Kĩ năng giao tiếp

- Kĩ năng thuyết trình

- Kĩ năng quản lý

- MS Office

Thái độ cần thiết:

- Thích ứng nhanh

- Chủ động

- Sáng tạo

- Trung thực

- Làm việc nhóm

Phúc lợi

Máy tính xách tay, Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Du lịch nước ngoài, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Phụ cấp thâm niên, Chế độ nghỉ phép