To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

District Manager

Công Ty CP Việt Thái Quốc Tế
Updated: 06/04/2021

Employment Information

Benefits

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review

Job requirement

- Quản lý chi phí
- Triển khai kế hoạch / chiến lược hoạt động đến Store Manager / Assistant Store Manager và kiểm soát hoạt động của cửa hàng nhằm đạt được TC, AC và doanh thu hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng theo mục tiêu.
- Phối hợp với Phòng Marketing hoặc Local store marketing trong chương trình tiếp thị hoặc đưa ra các hoạt động nhằm tăng TC, AC.
- Kiểm soát và tối ưu hóa chi phí nhân công, COG và các chi phí khác cho tất cả các cửa hàng trong khu vực phụ trách.
 - Kiểm tra và huấn luyện các tiêu chuẩn vệ sinh, chất lượng dịch vụ và sản phẩm đạt tiêu chuẩn của công ty.
- Phổ biến nội quy, chương trình mới của công ty cho nhân viên cửa hàng.
- Trực tiếp đánh giá hiệu quả làm việc cho SM theo định kỳ hoặc sau thời gian thử việc. Xác nhận đánh giá của SM đối với nhân viên cửa hàng.
- Hỗ trợ SM giải quyết các vấn đề khó và phức tạp.
- Cố vấn cho Operation Manager trong việc quản lý cửa hàng.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Operation Manager

Company Overview

Công Ty CP Việt Thái Quốc Tế

https://vticareers.talentnetwork.vn Number of employees: 2400

Tập Đoàn Việt Thái Quốc Tế®   (VTI) cung cấp một môi trường làm việc năng động và đầy thử thách song song với các cơ hội lớn để có... View more

District Manager

Công Ty CP Việt Thái Quốc Tế