English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Distribution Admin Officer ( in charge Compensation)

Mô tả công việc

 • Calculating all commission and bonus for agency and other business channels (including introducers).
 • Handling payment process as running compensation system, calculating agency tax, agency debt, sending payroll letter to agents, etc.
 • Following other benefits of agency and other business channels (including introducers).
 • Handling reporting system
 • Designing new reports for supporting to agency force
 • Managing database of Distribution Admin Department
 • Training to new staff
 • Supporting to other functions and colleagues
 • Following document relate to financial support/ Business Development Contract
 • Other jobs as requested by Head Department.

Yêu cầu công việc

 • Qualifications: Bachelor
 • Experience: 2 – 3 years
 • Skills and Competencies: creation, enthusiasm, computer skill (SQL, access, excel, word )

Phúc lợi

Máy tính xách tay, Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Chế độ nghỉ phép