English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Dist 7 _ Sales _ Test Equipment _ Fresher _ ID14683TV

Mô tả công việc

Location: Nguyen Hung Phu Building

Working time: 8:30 - 17:30 ( Half Saturday every other week - 8:30~12:00)

- Go to client site with sales staff- Client location: Industrial park- Go with current sales staff 2-3times/week- By company car- 100% Exist client for Japanese company, 70% for Korean, Local company

--------------------------------------------------------------------------

Benefits&allowance

- Social insurance- Tet bonus- Gas allowance- Lunch allowance (500,000VND/month)- Mobile

Yêu cầu công việc

<Must>- English intermediate or Japanese N2 basic (Basically communicate with Japanese, sometimes talk with client by mail)- Have motivate for Sales

Phúc lợi

Thưởng