English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Điều phối thiết kế (Làm việc tại Đà Nẵng)

Mô tả công việc

- Phối hợp với đơn vị quản lý thiết kế để lập kế hoạch thiết kế phù hợp với tiến độ thi công tại công trường.- Tiếp nhận hồ sơ thiết kế từ bộ phận quản lý thiết kế; Phát hành hồ sơ thiết kế cho thi công.- Triển khai hồ sơ thiết kế đến các bộ phận trong Ban QLDA và các nhà thầu.- Tổ chức họp/thông báo các phát sinh, thay đổi trong quá trình thi công so với hồ sơ thiết kế được phê duyệt đến bộ phận Quản lý thiết kế và các đơn vị liên quan. Theo dõi và đôn đốc xử lý.- Trình yêu cầu thẩm định các phiếu mua sắm hàng hóa.- Thiết kế những công trình/hạng mục nhỏ lẻ (thuộc chuyên môn) mà không thuê tư vấn thiết kế.- Các công việc khác do Trưởng Ban QLDA giao.

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành xây dựng (Kiến trúc; Kết cấu; Cơ điện; Hạ tầng).- Có chứng chỉ hành nghề và các chứng chỉ, chứng nhận bổ trợ chuyên môn.- Hiểu biết tổng hợp, chuyên sâu về lý thuyết và thực tế các chuyên ngành Kiến trúc, Kết cấu, Cơ điện, Hạ tầng.- Có kinh nghiệm ít nhất: 07 năm trong công tác thiết kế; 04 năm trong công tác quản lý thiết kế.- Nắm vững các quy định pháp luật về xây dựng. Am hiểu về các quy chuẩn, tiêu chuẩn liên quan đến thiết kế chuyên ngành.- Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, quản lý và điều hành công việc.- Tư duy công việc khoa học, quyết đoán, kiên trì, tinh thần trách nhiệm cao.- Có khả năng gây ảnh hưởng tích cực- Chịu được áp lực cao, khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.- Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành xây dựng.