To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

DevOps Engineer

PVcomBank
Updated: 07/04/2021

Employment Information

Job requirement

  • Thiết kế hạ tầng đảm bảo tính scalability, reliability, high availability, performance, security
  • Thiết kế và duy trì các quy trình và checklist về monitoring và backup;
  • Triển khai các thành phần phục vụ automation test/performance test;
  • Theo dõi các dịch vụ và phối hợp với team phát triển & vận hành để xử lý khi có sự cố;
  • Tìm hiểu, nghiên cứu công nghệ mới và phát triển các tool để tăng visibility và productivity.
  • Xây dựng quy trình sản xuất, triển khai các công cụ DevOps.

Company Overview

PVcomBank

http://tuyendung.pvcombank.com.vn Number of employees: 1.000-4.999

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) được thành lập theo Quyết định số 279/GP-NHNN ngày 16/09/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trên cơ sở hợp... View more