To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Devops Engineer (Cards)

NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG - OCB
Updated: 07/04/2021

Employment Information

Benefits

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Training & Development, Salary review

Job requirement

  • Giám sát, vận hành hệ thống Thẻ/ATM/POS
  • Bảo đảm tính sẵn sàng của dịch vụ Thẻ, máy ATM, POS
  • Tiếp nhận, phân tích, /xử lý các yêu cầu dịch vụ, thông báo sự cố hệ thống Thẻ/ATM/POS từ người dùng
  • Xử lý các yêu cầu thẻ trong phạm vi trách nhiệm được giao;
  • Hỗ trợ phân tích/triển khai các dự án và các yêu cầu thay đổi trên hệ thống thẻ từ người sử dụng;
  • Chuyển/nhận, xử lý các tra soát / đối soát khiếu nại của khách hàng và từ các liên minh thẻ;
  • Xuất số liệu báo cáo theo yêu cầu từ các đơn vị nghiệp vụ.
  • Hỗ trợ xử lý lỗi EOD của hệ thống thẻ.
  • Thông báo và phối hợp với đối tác xử lý sự cố phần cứng/phần mềm máy ATM/POS
  • Cấu hình ATM, POS mới. Cập nhật phần mềm điều khiển ATM/POS

Company Overview

NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG - OCB

https://ocbjobs.com Number of employees: Trên 5.000 CBNV

Chào mừng quý vị đến với Ngân hàng TMCP Phương Đông – Orient Commercial Joint Stock Bank (OCB), một trong những ngân hàng TMCP tốt nhất Việt Nam! Được... View more

Devops Engineer (Cards)

NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG - OCB