To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Developer (JAVA,.NET, PL/SQL)

HDBank
Updated: 10/06/2021

Employment Information

  • Work location: Ho Chi Minh

    Salary:

  • Industry: IT - Software

    Deadline to apply:

  • Level: Experienced (Non - Manager)

Benefits

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review

Job requirement

·        Phát triển các ứng dụng liên quan đến các hệ thống ngân hàng trực tuyến: internet Banking, Mobile Banking, cổng thanh toán (payment gateway), phát triển các tiện ích thanh toán thẻ và các hệ thống ứng dụng khác hỗ trợ giao dịch trực tuyến.

·        Phát triển các ứng dụng quản trị nội bộ: Quản lý và phê duyệt khoản vay, số hoá thủ tục giấy tờ, quản lý bán hàng và các ứng dụng hỗ trợ thúc đẩy công tác quản lý và kinh doanh của ngân hàng.

·        Phát triển ứng dụng trên hệ thống ngân hàng lõi (Core Banking) hoặc ứng dụng tích hợp với hệ thống ngân hàng lõi.

·        Một số ứng dụng có thể phải đảm trách việc thiết kế chi tiết ứng dụng, prototype, dataflow, workflow,...

·        Hỗ trợ chẩn đoán, xử lý sự cố phát sinh liên quan đến các hệ thống ứng dụng được phân công.

·        Thực hiện các chính sách bảo mật, và tuân thủ quy trình/quy định của HDBank.

Company Overview

HDBank

https://hdbankcareer.com Number of employees: Trên 6,000

HDBank là một trong những Ngân hàng TMCP đầu tiên của cả nước, được thành lập từ năm 1990. Trên nền tảng phát triển vững chắc, hiệu quả, an toàn, HDBank... View more

Similar Jobs

Developer (JAVA,.NET, PL/SQL)

HDBank