English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Designer (Phu Nhuan) (15354)

Mô tả công việc

- Branding for their main product (gum)- Making display- Attending meeting and catching up their idea- Thinking how to sell and how to show their product- Using Photoshop and Illustrator for designing- Supporting for the event- Going to business trip (Every other month)

Working time: 7h30 - 17h, Mon - Fri

Working location: Hoang Van Thu Str, Phu Nhuan

Yêu cầu công việc

【Must】- English (Upper intermediate~Advanced level)- 5 years experience for design and Photoshop or Illustrator- Not Job hopper (They prefer at least less than 2 company's experience)- Experience for similar position

Benefits&allowance

■Social/Medical/Unemployment insurance■13th Bonus + Performance bonus(Last year 1.5 monthly salary)■Commission/Incentive(Can consultant)■Company trip■Company party■Transportation■Trip to Japan(after 5 year working in their company)■Annual leave(12 days)

Phúc lợi

Máy tính xách tay, Du Lịch, Xe đưa đón, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Chế độ nghỉ phép