To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Designer/Nhân Viên Thiết Kế

Công Ty TNHH 3Q Hospitality Supply
Updated: 13/01/2021

Employment Information

Benefits

 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Phụ cấp
 • Du lịch nước ngoài
 • Đồng phục
 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Công tác phí
 • Phụ cấp thâm niên
 • Nghỉ phép năm

Job requirement

Địa điểm làm việc: Cụm CN Phú Thạnh, Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai

 • Receive shop drawing and make the fabrication drawing for production.
 • Provide guidance for technical production for each product.
 • Cross check the WIP whether it meets the specifications mentioned in the drawings, suggest improvements when needed.
 • Active participation in building database of designs in accordance with Design Leader.
 • Suggest solutions about technology improvement to direct management level.
 • Ensure drawings are completed in accordance with delivery schedules set by the customer.
 • Coordinate with QC for improvement in designs in line with tasks set by the design leader.
 • Promote & Practice 5 S.

------------------------------------

 • Nhận bản vẽ shop drawing, triển khai bản vẽ chi tiết phục vụ sản xuất.
 • Lập hướng dẫn các bước công nghệ trong sản xuất cho từng sản phẩm.
 • Kiểm tra chéo WIP xem có đáp ứng các thông số kỹ thuật được đề cập trong bản vẽ hay không, đề xuất cải tiến khi cần thiết.
 • Tích cực tham gia xây dựng dữ liệu thiết kế phù hợp với yêu cầu của trưởng nhóm thiết kế.
 • Đề xuất các cải tiến công nghệ lên cấp quản lý trực tiếp.
 • Đảm bảo bản vẽ được hoàn thành theo đúng tiến độ giao hàng theo quy định của khách hàng.
 • Phối hợp với QC để cải tiến trong thiết kế phù hợp với nhiệm vụ được thiết lập bởi trưởng nhóm thiết kế
 • Thúc đẩy & Thực hành 5 S.

Job requirement

- Trình độ văn hoá: Tốt nghiệp cao đẳng, đại học
- Chuyên môn: cơ khí, kỹ thuật.
- Tiếng anh: Trung cấp.
- Vi tính: Sử dụng Word, Excel, Autocad (thành thạo), v.v.

More Information

 • Qualification: Cao đẳng
 • Age: 22 - 40
 • Job type: Permanent

Company Overview

Công Ty TNHH Schroder Việt Nam

Number of employees: 25-99

Thông tin về CÔNG TY TNHH 3Q HOSPITALITY SUPPLY được thu thập hoàn toàn tự động. Để có thông tin chính xác, cập nhật mới nhất xin vui lòng liên thệ trực tiếp... View more

Designer/Nhân Viên Thiết Kế

Công Ty TNHH 3Q Hospitality Supply