Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp

Deputy Mystery Shopping & Data Manager

Công Ty Tài Chính Mirae Asset (Việt Nam)
Ngày cập nhật: 08/01/2020

Thông tin tuyển dụng

Phúc lợi

 • Bảo hiểm theo quy định
 • Du Lịch
 • Thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Tăng lương
 • Chế độ nghỉ phép

Mô tả công việc

1.Nhiệm vụ chính

 • Nghiên cứu, theo dõi, giám sát các hành vi đáng ngờ của khách hàng, nhân viên, đối tác; diễn tiến hoạt động gian lận và lừa đảo của các đội, nhóm bên trong, ngoài Công ty và báo cáo cho Ban Giám Đốc;
 • Điều hành hoạt động phòng chống gian lận, bao gồm: hoạt động mua sắm bí mật (Mystery shopping process) và các hoạt động thích hợp khác; điều phối nhân sự hỗ trợ hoạt động điều tra xử lý gian lận theo yêu cầu của BGĐ trong từng thời kỳ;
 • Phối hợp với các bộ phận nghiệp vụ trong Công ty để xây dựng các chỉ số cảnh báo / phát hiện gian lận, từ đó xây dựng và hoàn thiện hoạt động PCGL (bao gồm: Mystery Shopping process, Fraud Investigation process …) để ngăn chặn, phòng ngừa hiệu quả các hành vi gian lận, lừa đảo có thể xảy ra hoặc tái diễn;
 • Quản lý dữ liệu của bộ phận (bao gồm: thu thập, phân tích, lưu trữ dữ liệu);
 • Quản lý công tác hành chính và quản lý ngân sách của bộ phận;
 • Quản lý các dự án xây dựng và phát triển mới các hoạt động PCGL;
 • Điều hành hoạt động phiên dịch và tổng hợp các báo cáo phòng chống gian lận;
 • Lập kế hoạch tuyển dụng nhân sự (chính thức và thời vụ), cộng tác viên hoặc các hợp đồng hợp tác với đối tác để thực hiện các hoạt động PCGL;
 • Kiểm tra và báo cáo kết quả hoạt động PCGL ra Ban giám đốc / Hội đồng PCGL (khi có yêu cầu);
 • Hỗ trợ Trưởng bộ phận trong việc điều phối các hoạt động của bộ phận, bao gồm: quản lý điều hành, quản lý nhân sự;
 • Đại diện bộ phận để tham dự các cuộc họp / hoạt động được chỉ định.

2. Nhiệm vụ khác

 • Phối hợp bộ phận đào tạo để xây dựng các chương trình đào tạo, gắn kết nội bộ và các phòng, ban trong công ty;
 • Kịp thời đề xuất ý kiến liên quan đến hoạt động phòng, chống gian lận cho Trưởng phòng PCGL và Ban Giám Đốc.
 • Phối hợp với các tổ chức môi giới, tư vấn bên ngoài, các ngân hàng, công ty tài chính, đại lý và đối tác nhằm ngăn chặn kịp thời các đường dây gian lận/lừa đảo liên quan đến dịch vụ tài chính của Công ty.
 • Tổ chức các buổi làm việc với các chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty để đánh giá chất lượng dịch vụ của nhân viên Công ty, thông qua đó kiểm soát các hành vi gian lận nội bộ (nếu có) trong quá trình thụ lý hồ sơ vay của khách hàng.
 • Xây dựng tốt các mối quan hệ với các cơ quan chính quyền ở những địa phương mà mình quản lý để công tác phòng chống gian lận được thuận lợi.
 • Thực hiện các báo cáo và các công việc khác theo yêu cầu.

Yêu cầu công việc

1 Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Luật/An ninh, Điều tra/ Tài chính-Ngân hàng.

2. Kinh nghiệm liên quan

 • Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong công tác phòng chống gian lận tại các công ty tài chính/ngân hàng. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở vị trí quán lý từ Supervisor  trợ lên hoặc vị trí tương đương đang tuyển dụng;
 • Có nghiệp vụ phân tích số liệu và nghiệp vụ liên quan đến Mystery Shopping process;
 • Hiểu biết về gian lận: các xu hướng gian lận và cách phòng chống, các triển khai các công tác phòng chống gian lận và áp dụng tốt kiến thức, kinh nghiệm vào công việc

3. Các yêu cầu khác

 • Tiếng Anh lưu loát
 • Thành thạo vi tính văn phòng, nghiệp vụ phân tích số liệu

Thông tin khác

 • Hình thức: Nhân viên chính thức

Giới thiệu về công ty

Công Ty Tài Chính Mirae Asset (Việt Nam)

http://tuyendung.mafc.com.vn/ Tổng số nhân viên: 500 - 1.000

Mirae Asset Financial Group remains at the forefront of world’s financial market, and our business has now expanded to include Mirae Asset Investments, Mirae... Xem thêm

Deputy Mystery Shopping & Data Manager

Công Ty Tài Chính Mirae Asset (Việt Nam)