To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

DBB - Phó Giám Đốc Chi Nhánh - Chi nhánh Duyên Hải

Ngân hàng Á Châu ACB
Updated: 05/05/2021

Employment Information

Benefits

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review, Allowances

Job requirement

Chịu trách nhiệm xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh, quản lý hoạt động kinh doanh, chăm sóc khách hàng và quản lý chất lượng nhân sự kinh doanh tại chi nhánh nhằm hoàn thành các chỉ tiêu được giao.

  • Xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh hàng năm
  • Quản lý và phát triển hoạt động kinh doanh KHCN/KHDN tại đơn vị để hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh.
  • Chịu trách nhiệm về chất lượng tín dụng và hiệu quả hoạt động kinh doanh trong phạm vi quản lý
  • Tổ chức và thực hiện chăm sóc khách hàng của đơn vị theo chính sách khách hàng do ACB ban hành.
  • Chịu trách nhiệm trong việc quản lý và phát triển nhân sự kinh doanh của đơn vị.
  • Tham gia công tác đào tạo tại chỗ, quản lý lộ trình phát triển nghề nghiệp nhân viên kinh doanh.
  • Công việc khác theo sự phân công, ủy quyền của Giám đốc Chi nhánh và ủy quyền của các đơn vị kinh doanh thuộc Hội sở

Company Overview

Ngân hàng Á Châu ACB

http://acbjobs.com.vn Number of employees: 9.883

Ngân Hàng Á Châu (ACB) , ngân hàng TMCP mạnh nhất hiện nay đã được các tổ chức tài chính trong nước và quốc tế công nhận về sự thành công và phát triển bền... View more

DBB - Phó Giám Đốc Chi Nhánh - Chi nhánh Duyên Hải

Ngân hàng Á Châu ACB