Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp

DBB - Giám đốc Phòng Giao Dịch

Ngân hàng Á Châu ACB
Ngày cập nhật: 05/05/2021

Thông tin tuyển dụng

Phúc lợi

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review, Annual Leave

Mô tả công việc

Quản lý hoạt động kinh doanh và vận hành của Phòng Giao dịch được giao, đảm bảo đơn vị mình hoạt động phù hợp với chiến lược kinh doanh của cụm và chiến lược kinh doanh cảu ngân hàng, và chịu trach nhiệm trực tiếp trước Giám đốc Chi nhánh và gián tiếp trước Giám đốc Vùng về kết quả hoạt động của đơn vị.

  • Xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh hàng năm;
  • Quản lý hoạt động kinh doanh;
  • Quản lý hoạt động vận hành;
  • Quản lý hoạt động marketing và quan hệ công quyền;
  • Quản lý chuẩn mực dịch vụ khách hàng;
  • Quản lý nhân sự;
  • Công việc khác: tổ chức thực hiện công tác hành chính tại đơn vị, thực hiện các công việc khác được Giám đốc CN/Giám đốc Vùng giao.

Giới thiệu về công ty

Ngân hàng Á Châu ACB

http://acbjobs.com.vn Tổng số nhân viên: 9.883

Ngân Hàng Á Châu (ACB) , ngân hàng TMCP mạnh nhất hiện nay đã được các tổ chức tài chính trong nước và quốc tế công nhận về sự thành công và phát triển bền... Xem thêm

DBB - Giám đốc Phòng Giao Dịch

Ngân hàng Á Châu ACB