English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

DATA INPUT

Mô tả công việc

-Collect data and update to AX system- Create – update master database- Record stock movement- Analyze records, margins, datas- Daily report of sale numbers, stocks

- Have knowledge in Accounting, AX system- Have knowledge in Retail industry, F&B- Good with numbers, excel, AX

Yêu cầu công việc

- Problem solving skills & results oriented- Very good calculation skill and logic-thinking- Planning and organizing skills- Able to work under high pressure

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Phụ cấp + KPI Khám sức khỏe Công ty thanh toán 100% các loại bảo hiểm theo quy định. Các phúc lợi khác....