To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Đại diện chủ đầu tư tài chính tại Sapa (Owner Presentative Finance)

Tập Đoàn Sun Group
Updated: 22/07/2021

Employment Information

 • Work location: Lao Cai

  Salary:

 • Industry: Finance / Investment

  Deadline to apply:

 • Level: Manager

  Experience:

Benefits

 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương

Job requirement

Kiểm soát ngân sách vận hành:

• Nhận, kiểm tra và cho ý kiến về kế hoạch nhân sự, kế hoạch hoạt động, kế hoạch Capex hàng năm của dự án phụ trách. Cùng với Đại diện Chủ đầu tư chung, chịu trách nhiệm giải trình chi tiết Ngân sách hoạt động trước lãnh đạo Khối.

• Chịu trách nhiệm kiểm soát việc thực hiện ngân sách của dự án được giao phụ trách (bao gồm cả ngân sách vận hành và ngân sách CAPEX). Định kỳ thực hiện soát xét chi phí đối chiếu với ngân sách đã được lãnh đạo tập đoàn phê duyệt. Lập báo cáo soát xét định kỳ gửi lãnh đạo khối.

Kiểm soát vận hành tại dự án:

• Kiểm tra, cho ý kiến về nội dung các quy trình nội bộ ban hành của khách sạn, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, tuân thủ tiêu chuẩn hoạt động (SOP) của Tập đoàn quản lý, phù hợp với tình hình thực tế tại dự án.

• Kiểm tra, kiểm soát việc tuân thủ các quy trình – quy định đã được ban hành của dự án: Việc bán hàng và ghi nhận doanh thu – giảm trừ doanh thu, Các quỹ tiền mặt và việc hoàn trả tiền cho khách dưới các hình thức, việc mua hàng hóa, giao nhận bảo quản và tiêu hủy hàng hóa, việc sử dụng tài sản cố định, công cụ dụng cụ tại các bộ phận của dự án…

• Thực hiện kiệm tra định kỳ - đột xuất các nội dung chi phí theo chuyên đề, đặc biệt các khoản chi phí vượt ngân sách. Đề xuất các biện pháp cải tiến công tác quản lý tài chính, tiết kiệm chi phí.

Kiểm soát công tác Tài chính – Kế toán dự án:

• Kiểm tra công tác hạch toán kế toán, đảm bảo hợp lý, hợp lệ.

• Định kỳ kiểm tra sổ sách, số liệu thực tế và sổ sách tại dự án.

• Kiểm tra công tác kê khai thuê và xử lý tài chính liên quan tại dự án.

• Kiểm tra công nợ phải thu – phải trả - tạm ứng tại dự án. Yêu cầu cuộc họp công nợ hoặc báo cáo tuổi nợ và đưa ra ý kiến, hỗ trợ xử lý trong trường hợp cần thiết.

Kiểm soát chi phí nhân sự tại dự án:

• Kiểm tra công tác tuyển dụng, sử dụng lao động có phù hợp với tình hình thực tế và ngân sách đã được phê duyệt.

• Định kỳ kiểm tra việc tính toán lương và các chế độ theo lương của nhân sự (bao gồm cả cấp quản lý và cấp nhân viên). Đóng góp ý kiến cho Đại diện Chủ dầu tư chung và Lãnh đạo khối.

Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Job requirement

KIẾN THỨC

Trình độ đào tạo

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán – Tài chính.

Kiến thức chuyên môn/khác

•   Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm phục vụ công việc.

•   Sử dụng được tiếng Anh trong công việc.

•   Các chứng chỉ chuyên môn khác: CPA, ACCA, CIA, CMA, CFA là lợi thế.

•   Có kinh nghiệm ở vị trí kế toán trưởng / kiểm toán là lợi thế

KỸ NĂNG

Kỹ năng chuyên môn

•   Nắm rõ các quy định của pháp luật trong lĩnh vực Tài chính – Kế toán, chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chuẩn mực Kế toán quốc tế…

•   Kỹ năng phân tích, lập báo cáo và quản trị tài chính.

Kỹ năng mềm

•   Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức công việc,

•   Kỹ năng giao tiếp hiệu quả, kỹ năng quản lý.

•   Kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng xử lý tình huống.

•   Kỹ năng tạo động lực và gắn kết nhân viên.

PHẨM CHẤT

•   Thái độ: Tích cực, chủ động, có trách nhiệm.

•   Tính cách: Trung thực, hòa đồng, chăm chỉ, bình tĩnh. . .

•   Khả năng: Ví dụ khả năng chịu áp lực cao, khả năng phán đoán, cân nhắc thấu đáo, sáng tạo…

KINH NGHIỆM

Có kinh nghiệm ít nhất 02 năm trong lĩnh vực kiểm toán/ kiếm soát nội bộ mảng tài chính – kế toán  khách sạn hoặc 02 năm kinh nghiệm Kế toán trưởng khách sạn.

YÊU CẦU KHÁC

Có thể đi công tác thường xuyên/điều động công tác đến địa phương khác trong thời gian dài

More Information

 • Qualification: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Job type: Permanent

Company Overview

Tập Đoàn Sun Group

http://sungroup.com.vn/vie/

Được thành lập năm 2007, Sun Group hoạt động trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, bất động sản và du lịch nghỉ dưỡng. Là một doanh nghiệp trẻ tại Việt nam hoạt... View more

Đại diện chủ đầu tư tài chính tại Sapa (Owner Presentative Finance)

Tập Đoàn Sun Group