To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

CVCC Phân tích rủi ro - Công ty tài chính PTF

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á (SeABank)
Updated: 07/04/2021

Employment Information

Job requirement

- Xây dựng, phân tích các chỉ số cảnh báo sớm nợ quá hạn và các rủi ro tín dụng

- Quản lý danh mục tín dụng: thiết lập nguyên tắc trong quản lý danh mục/ sản phẩm; Thiết lập các giới hạn và quản lý rủi ro tập trung của danh mục/sản phẩm

- Phân tích, kiểm soát, giám sát cơ cấu danh mục tín dụng

- Thực hiện nhận diện, phân tích, đo lường, đánh giá và đề xuất cải tiến quy trình, sản phẩm

- Thực hiện đánh giá định kì về chỉ số QLRR và có đề xuất điều chỉnh phù hợp, kịp thời

- Tham gia các dự án nâng cao hiệu quả hệ thống quản lý rủi ro

Company Overview

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á (SeABank)

http://tuyendung.seabank.com.vn Number of employees: 3000

>> Liên hệ với Hội sở Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SeABank

CVCC Phân tích rủi ro - Công ty tài chính PTF

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á (SeABank)