Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp

CVCC - PHÂN TÍCH NHU CẦU - KHỐI CUNG ỨNG (HỘI SỞ PNJ HCM)

Công Ty CP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận - PNJ
Ngày cập nhật: 20/10/2020

Phúc lợi

Insurance, Incentive bonus, Training & Development, Salary review, Laptop, Allowances, Uniform, Business Expense, Seniority Allowance, Annual Leave

Mô tả công việc

I. Mục đích vị trí công việc:

 • Thực hiện theo dõi, kiểm soát đầy đủ thông tin, đặc điểm hàng hóa theo khu vực.
 • Theo dõi, kiểm soát chặt chẽ tình hình kinh doanh, tình hình luân chuyển, phân bổ hàng hóa và bảo đảm hàng hóa luôn được đầy đủ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động bán hàng tại khu vực.

II. Trách nhiệm thực thi chính:

1. Theo dõi/ đánh giá hàng hóa (BST, Hàng thử nghiệm mới, Topsales) theo khu vực:

 • Cập nhật thông tin phát hành BST/Hàng bán thử nghiệm/Topsales.
 • Cập nhật tình hình kinh doanh, số lượng tồn kho.
 • Xem xét, đánh giá tình hình hàng hóa theo tuần/tháng/quý.
 • Đề xuất hướng giải quyết dựa vào hiệu quả bán hàng (Khóa đặt hàng/ bổ sung/ luân chuyển/ thay đổi thông tin mã hàng cập nhật thêm vào hoạt loại ra).
 • Báo cáo và phối hợp xử lý thông tin đề xuất cùng các bộ phận liên quan (CLHH, ĐP, KHDB, QLNH, Bán lẻ, các quản lý vùng,…).

2. Theo dõi tồn kho khu vực:

 • Cập nhật số lượng tồn kho, tình hình bán hàng theo cơ cấu  nhóm hàng/khu vực.
 • Xem xét, đánh giá, cảnh báo tình hình hàng hóa theo tuần/tháng/quý.
 • Đề xuất hướng giải quyết dựa vào hiệu quả bán hàng (Khóa đặt hàng/bổ sung/luân chuyển).
 • Báo cáo và phối hợp xử lý thông tin đề xuất cùng các bộ phận liên quan (CLHH, ĐP, KHDB, QLNH, Bán lẻ, các quản lý vùng,…).

Kết quả đạt được:

Đảm bảo hàng hóa BST/ Hàng bán thử nghiệm/ Topsales/ Tồn kho được cập nhật đầy đủ thông tin và được xử lý nhanh chóng – chính xác.

3. Theo dõi hoạt động hàng hóa (nhằm Khóa mã/ Luân chuyển/ Bổ sung/ trả về):

 • Thu thập và triển khai thông tin điều chuyển hàng hóa liên vùng, liên bộ phận.
 • Theo dõi, cập nhật thực trạng hàng hóa đang trong trang thái được đề xuất xử lý (Khóa mã/ Luân chuyển/ Bổ sung/ trả về.
 • Báo cáo kết quả hoạt động hàng hóa theo vùng, theo tuần/ tháng/ quý.

Kết quả đạt được:

Đảm bảo hoạt động hàng hóa nằm trong phạm vi kiểm soát của bộ phận Quản lý hoạt động hàng hóa.

4. Cung cấp thông tin hỗ trợ cho việc xây dựng chiến lược hàng hóa theo định hướng của Ngành hàng:

 • Theo dõi hoạt động kinh kinh doanh theo vùng, ngành hàng.
 • Cập nhật thông tinh thị trường theo từng thời điểm.

Kết quả đạt được:

Đảm bảo thông tin cung cấp hỗ trợ cho ngành hàng đầy đủ - chính xác.

5. Nắm bắt thị trường hàng hóa (nội bộ và bên ngoài):

 • Tìm hiểu thông tin hàng hóa nội bộ.
 • Tìm hiểu thông tin hàng hóa thị trường.
 • Tìm hiểu xu hướng hàng hóa liên quan.
 • Cập nhật kiến thức mới ngành hàng.
 • Báo cáo tình hình theo định kỳ tháng (Nội bộ), Quý – năm (Đối thủ).

Kết quả đạt được:

Đảm bảo thông tin hàng hóa nội bộ và thị trường cập nhật đầy đủ - chính xác.

Giới thiệu về công ty

Công Ty CP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận - PNJ

http://tuyendung.pnj.com.vn

Thông tin liên hệ toàn quốc: Phòng Tuyển Dụng/ Phòng Nhân sự. 1. Phòng Tuyển Dụng - Văn Phòng Hội sở Chính PNJ: Địa chỉ:... Xem thêm

CVCC - PHÂN TÍCH NHU CẦU - KHỐI CUNG ỨNG (HỘI SỞ PNJ HCM)

Công Ty CP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận - PNJ