Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp

CVCC/CVC Thúc Đẩy Bán Và Phát Triển Chính Sách Phân Khúc Khách Hàng Mass

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn (SCB)
Ngày cập nhật: 07/04/2021

Thông tin tuyển dụng

Phúc lợi

 • Laptop
 • Chế độ bảo hiểm
 • Phụ cấp
 • Xe đưa đón
 • Đồng phục
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Nghỉ phép năm

Mô tả công việc

1. Xây dựng định hướng, chiến lược hoạt động

 • Tham gia xây dựng kế hoạch hoạt động hằng năm của Mảng phù hợp với chiến lược phát triển chung của Khối và Ngân hàng.
 • Tham gia xây dựng kế hoạch ngân sách và bộ chỉ tiêu hiệu suất cốt lõi (KPIs) hằng năm của Mảng phù hợp với kế hoạch kinh doanh và mục tiêu phát triển của Ngân hàng.
 • Hỗ trợ Giám đốc Mảng trong việc tổng hợp các báo cáo cho HĐQT về phân tích tổng thể, mục tiêu, định hướng phát triển, chiến lược nhân sự định kỳ hằng năm.

2. Xây dựng, cập nhật VBLQ cho các hoạt động của Mảng phù hợp với tình hình phát triển kinh doanh của Ngân hàng và tuân thủ theo quy định của NHNN và pháp luật.

 • Xây dựng đầy đủ các Văn bản lập quy (VBLQ) phù hợp với yêu cầu quản lý và điều hành của Ngân hàng liên quan đến hoạt động của nhóm nghiệp vụ phụ trách
 • Xây dựng và triển khai đồng bộ các tiêu chuẩn, mô hình, quy trình, công cụ quản lý (KPIs, phễu bán hàng, sales huddle hàng ngày…), áp dụng các công cụ quản lý, thúc đẩy bán và phát triển chính sách (KH bên ngoài và Kh nội bộ) tại ĐVKD nhằm đạt hiệu quả bán cao nhất.
 • Nghiên cứu, khảo sát thị trường và đưa ra các sáng kiến để cải tiến/bổ sung các chính sách thuộc Mảng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của ĐVKD và năng suất bán hàng của đội ngũ kinh doanh.

3. Tổ chức và triển khai các hoạt động chuyên môn nhằm hoàn thành mục tiêu được giao

Xây dựng, triển khai và giám sát, đánh giá thực hiện hoàn thành kế hoạch kinh doanh dành cho Khách hàng Cá nhân thuộc phân khúc khách hàng (KH) Mass

 • Hướng dẫn, hỗ trợ việc thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh trong từng thời kỳ theo đơn vị và hỗ trợ đơn vị triển khai các mục tiêu kinh doanh theo quý/tháng/tuần.
 • Đề xuất, tổ chức triển khai các chương trình thúc đẩy bán hàng, chương trình thi đua, các hoạt động bán hàng bên trong/ngoài ĐVKD.
 • Giám sát kết quả thực hiện đối với các chương trình bán hàng, chương trình thi đua, các hoạt động bán hàng bên trong/ngoài ĐVKD đã triển khai, đồng thời ghi nhận các vướng mắc phát sinh trong công tác triển khai bán hàng.
 • Thực hiện các hoạt động đánh giá, hỗ trợ ĐVKD/Vùng sau quá trình triển khai đảm bảo duy trì ổn định và tuân thủ thực hiện.

Phối hợp theo dõi kết quả kinh doanh và hỗ trợ phát triển năng lực bán của lực lựơng bán thuộc phân khúc Khách hàng Mass tại Vùng/ĐVKD

 • Theo dõi và đánh giá hiệu quả bán hàng, năng suất bán của đội ngũ bán
 • Phối hợp cùng các Mảng/Phòng liên quan đề xuất chương trình đào tạo nhằm nâng cao hiệu quả bán hàng, chất lượng nhân sự và thay đổi tư duy trong kinh doanh

Phát triển chính sách thúc đẩy bán dành cho lực lượng bán và chính sách chăm sóc khách hàng cá nhân thuộc phân khúc Khách hàng Mass

 • Nghiên cứu, nghiên cứu thị trường và đưa ra các chính sách thuộc Mảng nhằm phục vụ công tác chăm sóc Khách hàng, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy bán trong đội ngũ bán hàng
 • Xây dựng, triển khai, giám sát và giải đáp các thắc mắc quá trình thực hiện các chính sách
 • Phối hợp cùng các Mảng/Phòng liên quan đánh giá hiệu quả thực hiện và điều chỉnh kịp thời (nếu có)

Hỗ trợ Lãnh đạo Mảng trong công tác quản lý và phân công công việc đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu và mục tiêu chung của mảng Thúc đẩy kinh doanh

 • Theo dõi, phân tích và đánh giá kết quả kinh doanh của ĐVKD/Vùng và của đội ngũ bán, đề xuất giải pháp cải tiến và nâng cao hiệu quả kinh doanh và chất lượng đội ngũ bán hàng
 • Tiếp nhận các khó khăn, vướng mắc và yêu cầu hỗ trợ từ Vùng/ĐVKD và thành viên thuộc nhóm Quản lý trực tiếp nhằm giải quyết và đề xuất các giải pháp phù hợp với cấp Quản lý trực tiếp.
 • Cập nhật biến động, khảo sát tình hình thị trường bên ngoài và có những đề xuất giải pháp phù hợp

Xây dựng và triển khai tổ chức công việc đội/nhóm

 • Tham gia hỗ trợ cấp Quản lý trực tiếp trong công tác tuyển dụng và xây dựng đội ngũ nhân sự nội bộ.
 • Động viên, thúc đẩy, hỗ trợ các nhóm/nhân sự hoàn thành các nhiệm vụ đươc giao với chất lượng cao. Quản lý, giám sát, hỗ trợ các trưởng nhóm trong hoạt động động viên, thúc đẩy, hỗ trợ nhân viên
 • Tổ chức các hoạt động đào tạo và huấn luyện, đánh giá kết quả thực hiện của nhân sự trong bộ phận nhằm đảm bảo đạt yêu cầu công việc và chất lượng nhân sự.

Lập báo cáo phân tích về kết quả hoạt động của nhóm nghiệp vụ quản lý và đề xuất nâng cao hiệu quả các hoạt động cho Giám đốc Phòng/Mảng định kỳ hằng tháng.

Yêu cầu công việc

1. Học vấn & Kinh nghiệm

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành kinh tế, tài chính ngân hàng hoặc các ngành khác có liên quan.
 • Ngoại ngữ: Tiếng anh Toeic tối thiểu 500 điểm hoặc các chứng chỉ khác tương đương.
 • Tin học: Sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint,...).
 • Chuyên viên chính: Tối thiểu 04 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Tài chính Ngân hàng, trong đó có ít nhất 02 năm kinh nghiệm quản lý bán hàng và dịch vụ ngân hàng bán lẻ ở vị trí tương đương.
 • Chuyên viên cao cấp: Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Tài chính Ngân hàng, trong đó có ít nhất 02 năm kinh nghiệm quản lý bán hàng và dịch vụ ngân hàng bán lẻ ở vị trí tương đương.

2. Kiến thức/năng lực chuyên môn: Am hiểu và có kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực phát triển kinh doanh, hệ thống sản phẩm, quản lý dịch vụ  và các trải nghiệm dịch vụ ngân hàng bán lẻ.

3. Kỹ năng chuyên môn

 • Kỹ năng hoạch định, tổ chức và quản lý công việc hiệu quả;
 • Kỹ năng quản lý, đào tạo và phát triển nhân viên;
 • Kỹ năng làm việc nhóm;
 • Kỹ năng đánh giá và ra quyết định;
 • Kỹ năng tổng hợp và phân tích;
 • Kỹ năng hoạch định, lập kế hoạch kinh doanh;
 • Kỹ năng đào tạo huấn luyện;
 • Kỹ năng đàm phán, thuyết phục;
 • Kỹ năng quản lý xung đột/mâu thuẫn.

Thông tin khác

 • Bằng cấp: Bachelor
 • Độ tuổi: Không giới hạn
 • Hình thức: Nhân viên chính thức

Giới thiệu về công ty

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn (SCB)

tuyendung.scb.com.vn Tổng số nhân viên: 7000

Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn - SCB Tên tiếng Việt: Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn Tên viết tiếng nước ngoài: Sai Gon Joint Stock Commercial... Xem thêm

CVCC/CVC Thúc Đẩy Bán Và Phát Triển Chính Sách Phân Khúc Khách Hàng Mass

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn (SCB)