To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

CVCC/CVC Quản Lý Chất Lượng Dịch Vụ Và Phát Triển Năng Lực Bán Phân Khúc Khách Hàng Mass

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn (SCB)
Updated: 07/04/2021

Employment Information

Benefits

 • Laptop
 • Chế độ bảo hiểm
 • Phụ cấp
 • Xe đưa đón
 • Đồng phục
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Nghỉ phép năm

Job requirement

1. Xây dựng định hướng, chiến lược hoạt động

 • Tham gia xây dựng kế hoạch hoạt động hằng năm của Mảng phù hợp với chiến lược phát triển chung của Khối và Ngân hàng.
 • Tham gia xây dựng kế hoạch ngân sách và bộ chỉ tiêu hiệu suất cốt lõi (KPIs) hằng năm của Mảng phù hợp với kế hoạch kinh doanh và mục tiêu phát triển của Ngân hàng.

2. Xây dựng, cập nhật VBLQ cho các hoạt động của Mảng phù hợp với tình hình phát triển kinh doanh của Ngân hàng và tuân thủ theo quy định của NHNN và pháp luật.

 • Xây dựng đầy đủ các Văn bản lập quy (VBLQ) phù hợp với yêu cầu quản lý và điều hành của Ngân hàng liên quan đến hoạt động của nhóm nghiệp vụ phụ trách
 • Nghiên cứu, khảo sát thị trường và đưa ra các sáng kiến để cải tiến/bổ sung các chính sách thuộc Mảng nhằm nâng cao chất lượng bán hàng và phát triển năng lực cho đội ngũ bán hàng thuộc phân khúc quản lý

3. Xây dựng hệ thống đánh giá chất lượng dịch vụ bán của đội ngũ bán hàng phân khúc khách hàng Mass

 • Tham mưu xây dựng quy trình bán sản phẩm trước/trong/sau bán hàng dành cho các chức danh chịu trách nhiệm phục vụ khách hàng phân khúc Mass
 • Tham mưu, hỗ trợ xây dựng công cụ đánh giá chất lượng bán hàng dành cho các chức danh chịu trách nhiệm phục vụ khách hàng phân khúc Mass

4. Quản lý, giám sát, tổ chức đánh giá chất lượng dịch vụ bán của đội ngũ bán hàng phân khúc khách hàng Mass

 • Tổ chức giám sát quá trình triển khai các phương án khảo sát sự hài lòng của Khách hàng trong và sau bán hàng tại ĐVKD nhằm mục tiêu đánh giá chất lượng phục vụ/bán hàng của đội ngũ bán hàng phân khúc Khách hàng Mass
 • Tham mưu, phối hợp xây dựng giải pháp cải tiến chất lượng dịch vụ bán hàng của đội ngũ bán hàng phân khúc Khách hàng Mass tại ĐVKD

5. Xây dựng kế hoạch chương trình đào tạo kiến thức, nghiệp vụ, phát triển năng lực bán hàng của đội ngũ bán hàng phân khúc KH Mass

 • Phối hợp xây dựng các công cụ, chương trình đánh giá năng lực để xác định năng lực hiện hữu, khoảng cách (gap) năng lực của đội ngũ bán hàng.
 • Phối hợp xây dựng kế hoạch đào tạo/tái đào tạo dành cho đội ngũ bán hàng tại ĐVKD và đánh giá hiệu quả sau đào tạo.
 • Phối hợp Xây dựng kế hoạch kiểm tra kiến thức nghiệp vụ/kỹ năng bán hàng của của đội ngũ bán hàng định kỳ (hàng tháng/quý)
 • Phối hợp xây dựng kế hoạch, cơ chế đánh giá thực địa quá trình áp dụng kiến thức/kỹ năng của học viên vào công tác kinh doanh tại ĐVKD.
 • Tổ chức triển khai các chương trình Phát triển cá nhân, tổng hợp và lên kế hoạch đào tạo và ngân sách đào tạo hàng năm cho các vị trí công tác của khối.

6. Xây dựng và chuẩn hóa khung năng lực dành cho đội ngũ bán hàng thuộc phân khúc khách hàng Mass.

 • Phối hợp xây dựng khung năng lực, lộ trình tháp đào tạo theo từng chức danh của đội ngũ bán hàng tại ĐVKD.
 • Phối hợp xây dựng chương trình đào tạo theo lộ trình dành cho từng chức danh nhằm mục tiêu tập trung nâng cao năng lực cốt lõi của đội ngũ bán hàng.

7. Phát triển nhân sự/ Đối tác đào tạo theo lộ trình phát triển năng lực dành cho Đội ngũ bán hàng.

 • Phối hợp Phòng/Ban Hội sở xây dựng đội ngũ Giảng viên (Nội bộ/Bên ngoài) để đáp ứng nhu cầu đào tạo theo khung năng lực đối với từng chức danh nhằm thực hiện các chương trình đào tạo theo lộ trình phát tiển của đội ngũ bán hàng
 • Tổ chức đánh giá hiệu quả các chuyên đề đào tạo dành cho đội ngũ bán hàng từ đó đưa ra đề xuất nâng cao năng lực dẫn giảng của Giảng viên nội bộ.

8. Lập báo cáo phân tích về kết quả hoạt động của nhóm nghiệp vụ quản lý và đề xuất nâng cao hiệu quả các hoạt động cho Giám đốc Mảng định kỳ hằng tháng.

Job requirement

1. Học vấn & Kinh nghiệm

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành kinh tế, tài chính ngân hàng hoặc các ngành khác có liên quan.
 • Ngoại ngữ: Tiếng anh Toeic tối thiểu 500 điểm hoặc các chứng chỉ khác tương đương.
 • Tin học: Sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint,...).
 • Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Ngân hàng bán lẻ. Tối thiểu 02 năm tại vị trí Quản lý đào tạo, chất lượng dịch vụ bán hoặc giữ chức danh tương đương

2. Kiến thức/năng lực chuyên môn:

 • Am hiểu kiến thức SPDV Mảng Ngân hàng Bán lẻ
 • Am hiểu kiến thức về tổ chức và quản lý đào tạo chuyên nghiệp, hiệu quả
 • Am hiểu các kênh truyền thông, công tác xây dựng văn hóa doanh nghiệp

3. Kỹ năng chuyên môn

 • Kỹ năng trình bày, thuyết trình chuyên nghiệp
 • Kỹ năng truyền đạt, hướng dẫn
 • Kỹ năng giao tiếp hiệu quả
 • Kỹ năng đào tạo huấn luyện.

More Information

 • Qualification: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Job type: Permanent

Company Overview

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn (SCB)

tuyendung.scb.com.vn Number of employees: 7000

Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn - SCB Tên tiếng Việt: Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn Tên viết tiếng nước ngoài: Sai Gon Joint Stock Commercial... View more

CVCC/CVC Quản Lý Chất Lượng Dịch Vụ Và Phát Triển Năng Lực Bán Phân Khúc Khách Hàng Mass

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn (SCB)