English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

CVC phê duyệt tín dụng bán lẻ (sản phẩm thế chấp) - QLRR - MSB

Mô tả công việc

  • Thẩm định và đề xuất ý kiến phê duyệt cấp tín dụng tới cấp có thẩm quyền
  • Kiểm tra các thông tin về tài sản bảo đảm và hồ sơ tín dụng do chuyên viên kinh doanh thu thập
  • Thực hiện thẩm định, phân tích hồ sơ tín dụng theo quy định
  • Lập tờ trình thẩm định, đề xuất đồng ý hoặc từ chối cấp tín dụng và trình lên Cấp có thẩm quyền phê duyệt
  • Giải trình thông tin về khách hàng cho cấp phê duyệt khi cần

Yêu cầu công việc

  • Tốt nghiệp cao đẳng/đại học chuyên ngành Kinh tế, Tài chính- Ngân hàng, Quản trị kinh doanh
  • Tiếng Anh trình độ A2, thành thạo tin học văn phòng
  • Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tín dụng (ưu tiên mảng ngân hàng bán lẻ), có kinh nghiệm trong hoạt động hỗ trợ tín dụng, quản lý rủi ro/kiểm soát/phê duyệt tín dụng
  • UUư tiên ứng viên có kinh nghiệm về khách hàng doanh nghiệp siêu nhỏ và khách hàng cá nhân sản phẩm thế chấp
  • Hiểu về hệ thống hệ thống, sản phẩm tín dụng của ngân hàng, quy định/quy trình tác nghiệp trong đơn vị, hiểu về luật tín dụng ngân hàng

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương