Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp

CVC/CVCC Phê duyệt tín dụng - Tài chính Bưu điện PTF

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á (SeABank)
Ngày cập nhật: 21/07/2021

Thông tin tuyển dụng

Phúc lợi

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review

Mô tả công việc

- Thực hiện Bảng tính hạn mức cho quá trình thẩm định và phê duyệt.
- Hỗ trợ xây dựng quy trình thẩm định và phê duyệt sản phẩm cho vay tiêu dùng tiền mặt - kênh bán hàng trực tiếp, bán hàng qua điện thoại, iCare, 
- Đề xuất cách thực hiện thủ công khi có sự cố hệ thống nhằm giảm thiểu rủi ro vận hành và đảm bảo quy trình chạy thông suốt.
- Kiểm tra các hồ sơ tín dụng được phân công theo luồng đảm bảo đúng quy định của sản phẩm và chính sách tín dụng; đảm bảo chất lượng thẩm định và thời gian xử lý hồ sơ TAT theo đúng quy định của công ty;
- Kiểm tra thông tin tín dụng của khách hàng qua hệ thống CIC và Kalapa.
- Tham gia xây dựng bản mã từ chối, bản mã hủy hồ sơ vay phục vụ cho quá trình thẩm định và phê duyệt.
- Lập báo cáo định kỳ theo phân công của cấp quản lý.
- Tham gia thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo Phòng Phê duyệt tín dụng.

Giới thiệu về công ty

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á (SeABank)

http://tuyendung.seabank.com.vn Tổng số nhân viên: 3000

>> Liên hệ với Hội sở Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SeABank

CVC/CVCC Phê duyệt tín dụng - Tài chính Bưu điện PTF

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á (SeABank)