To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

CVC/CVCC Phê duyệt tín dụng - Tài chính Bưu điện PTF

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á (SeABank)
Updated: 21/07/2021

Employment Information

Benefits

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review

Job requirement

- Thực hiện Bảng tính hạn mức cho quá trình thẩm định và phê duyệt.
- Hỗ trợ xây dựng quy trình thẩm định và phê duyệt sản phẩm cho vay tiêu dùng tiền mặt - kênh bán hàng trực tiếp, bán hàng qua điện thoại, iCare, 
- Đề xuất cách thực hiện thủ công khi có sự cố hệ thống nhằm giảm thiểu rủi ro vận hành và đảm bảo quy trình chạy thông suốt.
- Kiểm tra các hồ sơ tín dụng được phân công theo luồng đảm bảo đúng quy định của sản phẩm và chính sách tín dụng; đảm bảo chất lượng thẩm định và thời gian xử lý hồ sơ TAT theo đúng quy định của công ty;
- Kiểm tra thông tin tín dụng của khách hàng qua hệ thống CIC và Kalapa.
- Tham gia xây dựng bản mã từ chối, bản mã hủy hồ sơ vay phục vụ cho quá trình thẩm định và phê duyệt.
- Lập báo cáo định kỳ theo phân công của cấp quản lý.
- Tham gia thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo Phòng Phê duyệt tín dụng.

Company Overview

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á (SeABank)

http://tuyendung.seabank.com.vn Number of employees: 3000

>> Liên hệ với Hội sở Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SeABank

CVC/CVCC Phê duyệt tín dụng - Tài chính Bưu điện PTF

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á (SeABank)