To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

CVC/CVCC Bộ phận phát hành và hỗ trợ dịch vụ thẻ - RB - MSB - 1O043

Công Ty Cổ Phần Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent
Updated: 16/10/2020

Employment Information

Benefits

Insurance, Incentive bonus, Training & Development, Salary review

Job requirement

  • Quản lý và phê duyệt các yêu cầu phát hành thẻ/PIN, hỗ trợ dịch vụ thẻ  đảm bảo kịp thời, chính xác và tuân thủ quy định của MSB và NHNN.
  • Quản lý mua sắm vật tư phục vụ phát hành thẻ PIN, lập kế hoạch mua sắm và sử dụng.
  • Xây dựng các quy định, quy trình liên quan đến nghiệp vụ phát hành thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ trong nước và quốc tế, đề xuất cái tiến để vận hành chính xác, kịp thời và đạt hiệu quả cao.
  • Giải đáp và hướng dẫn, hỗ trợ ĐVKD/DVKH những vướng mắc liên quan đến việc quy trình phát hành, phê duyệt hồ sơ, dịch vụ thẻ ...
  • Cập nhật thường xuyên các quy định về nghiệp vụ phát hành thẻ của các tổ chức thẻ trong nước và quốc tế, cơ quan chức năng.
  • Nhận biết rủi ro của đơn vị trong quá trình vận hành, phối hợp với các đơn vị liên quan để đưa ra các phương pháp đo lường và giảm thiểu rủi ro.
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên giao

Company Overview

Công Ty Cổ Phần Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent

http://jobs.mtalent.com.vn Number of employees: 1500

M-Talent là công ty tư vấn nhân sự có trụ sở chính tại Hà Nội được thành lập năm 2012. Với chiến lược kinh doanh mới, Khối Quản lý Nhân tài của Maritime Bank... View more

CVC/CVCC Bộ phận phát hành và hỗ trợ dịch vụ thẻ - RB - MSB - 1O043

Công Ty Cổ Phần Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent