To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

CV Thẩm định giá phụ trách Hub địa bàn Quảng Ngãi/Đăk Lăk/Thanh Hóa/Cà Mau-An Giang-Kiên Giang/Hà Nam/Thái Bình - Công ty Thẩm định giá Thành Công

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á (SeABank)
Updated: 15/10/2020

Employment Information

Job requirement

Thực hiện định giá tài sản cho khách hàng kịp thời, chính xác và hiệu quả theo quy định hiện hành của Nhà nước, SeABank và công ty;

Kiểm tra tính hợp pháp và hợp lệ của hồ sơ tài sản bảo đảm;

Xác định tính xác thực các thông tin về tài sản bảo đảm theo chứng từ sở hữu;

Điều tra, thu thập thông tin về giá thị trường liên quan đến các tài sản cần thẩm định giá;

Thực hiện tính toán giá trị tài sản bảo đảm (bất động sản, hàng hóa, phương tiện vận tải, máy móc, thiết bị…).

Lập báo cáo/tờ trình thẩm định tài sản;

Thực hiện các công việc khác liên quan theo phân công của lãnh đạo.

Company Overview

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á (SeABank)

http://tuyendung.seabank.com.vn Number of employees: 3000

>> Liên hệ với Hội sở Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SeABank

CV Thẩm định giá phụ trách Hub địa bàn Quảng Ngãi/Đăk Lăk/Thanh Hóa/Cà Mau-An Giang-Kiên Giang/Hà Nam/Thái Bình - Công ty Thẩm định giá Thành Công

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á (SeABank)