Tiếng Việt

Employers: Post Jobs | Search Resumes

Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes       Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes

CV Kiểm thử dịch vụ giải pháp Ngân hàng (Khối Công nghệ ngân hàng - Hội sở Hà Nội)

 • Work location: Ha Noi

  Industry: Banking , IT - Software

 • Level: Experienced (Non - Manager)

  Deadline to apply: 12-09-2019

 • Salary: Competitive

Job requirement

 • Lập kế hoạch cho các công việc test phù hợp với kế hoạch phát triển yêu cầu phần mềm theo từng giai đoạn
 • Xây dựng và viết tài liệu testcase theo chuẩn
 • Thực hiện test hệ thống ứng dụng theo danh sách testcase
 • Hỗ trợ các thành viên trong nhóm phát triển, các thành viên khối nghiệp vụ trong quá trình test UAT
 • Phối hợp với nhóm phát triển, thực hiện các log các bug, các lỗi hệ thống bằng tài liệu, công cụ
 • Lập báo cáo kết quả test định kỳ theo yêu cầu
 • Xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm
 • Thực hiện đào tạo sử dụng phần mềm
 • Kiểm tra lỗi phần mềm khi có phát sinh và phối hợp với BA và DEV để fix lỗi

Job requirement

 • Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm liên quan đến tester và nắm vững quy trình và kỹ thuật test
 • Có kinh nghiệm tham gia dự án liên quan như tài chính, ngân hàng là lợi thế
 • Có kinh nghiệm sử dụng các công cụ test tự động, các công cụ kiểm tra hiệu năng hệ thống
 • Có khả năng lên kế hoạch cho giai đoạn test
 • Có khả năng tại test case, test script theo yêu cầu hệ thống
 • Có khả năng phối hợp với deverloper trong quá trình fix bug
 • Có hiểu biết căn bản về Cơ sở dữ liệu PL SQL
 • Đọc hiểu tài liệu tiếng Anh

Benefits

Máy tính xách tay, Bảo hiểm theo quy định, Phụ cấp, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Chế độ nghỉ phép