To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

CV Kiểm soát tài chính và Ngân sách

Công ty CP Tập Đoàn T&T
Updated: 13/01/2021

Employment Information

Benefits

  • Chế độ bảo hiểm
  • Chăm sóc sức khỏe
  • Nghỉ phép năm

Job requirement

1. Nhiệm vụ theo chức năng nghiệp vụ chuyên môn
- Chịu trách nhiệm triển khai tổ chức, hướng dẫn việc thực hiện quy trình lập ngân sách, dự báo dòng tiền và các báo cáo quản trị đến các CTTV thuộc phạm vi quản lý của Ban quản lý Y tế.
- Triển khai thực hiện quy trình lập kế hoạch và ngân sách hoạt động hàng năm từng
phòng/ban;
- Hướng dẫn và hỗ trợ Ban Tổng Giám Đốc và các cấp Quản lý lập ngân sách;
- Tham gia xây dựng, rà soát quy trình lập ngân sách theo chiến lược của phòng ban và các mục tiêu, định hướng chung của Công ty.
- Xây dựng và kiểm soát bộ định mức hạn mức (ĐMHM): rà soát bộ ĐMHM do các cơ sở/bộ phận lập, nghiên cứu cách thức chính xác hóa và tối ưu hóa từng chỉ tiêu ĐMHM
- Kiểm tra giám sát thẩm định ngân sách các công ty; kiểm soát việc thực hiện ngân sách hàng tháng, hàng quý, giữa niên độ và hàng năm tại báo cáo thực tế của CTTV so với Kế hoạch phê duyệt để có giải pháp phù hợp, tối ưu hóa dòng tiền, cân đối nguồn tiền cho công ty.
- Tham gia vào các tổ nghiên cứu tiền khả thi các dự án của công ty.
- Lập KHNS hoạt động của Phòng và tổng hợp KH ngân sách hoạt động toàn Ban, quản lý ngân sách thực tế và kế hoạch để có giải pháp tối ưu .
- Kiểm soát bộ KPIs: đánh giá hiệu quả hoạt động, phân tích các chỉ số tài chính và cảnh báo các bất thường trong các chỉ số tài chính, đề xuất các giải pháp tăng cường hiệu quả hoạt động
- Kiểm soát việc Quản trị rủi ro (QTRR) về tài chính theo quy trình quản lý ngân sách đã được phê duyệt
- Thanh tra tài chính: kiểm tra tuân thủ các qui định về TCKT, kiểm tra việc sử dụng ngân sách, kiểm soát việc thực hiện Quyền duyệt chi
- Tham gia tư vấn/thẩm định các chính sách kinh doanh/bán hàng, tín dụng, thưởng khoán các chương trình Marketing, khuyến mại ,giảm giá…
- Tham giá tư vấn/thẩm định các dự án đầu tư mới/mở rộng, sửa chữa cải tạo; các dự án tối ưu chi phí
- Tham gia các dự án M&A, huy động vốn (theo phân công); Kiểm soát các chỉ số tài chính nhằm đảm bảo các cam kết với các tổ chức tín dụng, nhà đầu tư…, đề xuất các phương án xử lý nếu cần

2. Nhiệm vụ thực hiện công tác nội bộ Ban
- Xây dựng kế hoạch hành động cá nhân theo từng giai đoạn: Ngắn hạn, trung hạn, dài hạn; định kỳ lập báo cáo đánh giá.
- Tự đào tạo, nâng cao năng lực và tham gia các lớp huấn luyện, phát triển năng lực, kiến thức,kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ, văn hóa doanh nghiệp của Ban, Tập đoàn tổ chức.

Job requirement

- Tốt nghiệp đại học Chuyên ngành Tài chính,đầu tư, kế toán, Kinh tế, Quản trị kinh doanh, kiểm toán,…
- Trên 3 năm ở vị trí/đặc thù công việc tương đồng là 1 ưu thế
- Tiếng Anh giao tiếp là 1 ưu thế
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng/chuyên sâu kỹ năng excel
- Am hiểu các quy định về luật doanh nghiệp
- Am hiểu về quản trị tài chính doanh nghiệp
- Có kiến thức về các sản phẩm và/hoặc mô hình kinh doanh, đặc điểm quản lý của lĩnh vực Y tế là lợi thế
- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và phối hợp hiệu quả
- Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và tổ chức công việc,
- Kỹ năng giải quyết vấn đề, làm việc nhóm
- Kỹ năng phân tích và lập báo cáo
 

More Information

  • Job type: Permanent

Company Overview

Công ty CP Tập Đoàn T&T

http://ttgroup.com.vn/ Number of employees: 1.000-4.999

Tập đoàn T&T là Tập đoàn kinh tế hoạt động đa ngành nghề trên các lĩnh vực: Công nghiệp, Tài chính, Bất động sản, Thể thao, Xuất nhập khẩu. Với hơn 60 đơn... View more

CV Kiểm soát tài chính và Ngân sách

Công ty CP Tập Đoàn T&T