Tiếng Việt

Employers: Post Jobs | Search Resumes

Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes       Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes

CV/CVCC Phòng chống rửa tiền

Job requirement

  • Lập và thực hiện triển khai kế hoạch hoạt động về Phòng chống rửa tiền (PCRT), cập nhật các văn bản pháp luật, văn bản nội bộ của có liên quan đến PCRT, Cung cấp thông tin (CCTT) để xây dựng hoặc thay đổi kế hoạch hoạt động cho phù hợp
  • Tư vấn về nhận biết khách hàng, tuân thủ, rủi ro và các vấn đề liên quan đến kiểm soát phòng chống rửa tiền. Hỗ trợ các đơn vị tuân thủ các yêu cầu pháp luật, các quy định nội bộ; cũng như điều chỉnh các điểm thiếu sót trong tuân thủ.
  • Thực hiện tổ chức đào tạo theo các quy định của pháp luật và quy định nội bộ của để nâng cao nhận thức vể AML/CTF/ETS cho các cán bộ nhân viên trên toàn hàng
  • Thực hiện phối hợp với các đầu mối AML của các đơn vị trong toàn hàng cho các vấn đề phát sinh về các nghiệp vụ liên quan đến Phòng chống rửa tiền

Job requirement

  • Đại học chuyên ngành Luật/ Pháp lý/ Tài chính Ngân hàng, ngoại thương, kinh tế 
  • Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tuân thủ, PCRT tại tổ chức tín dụng hoạt động tại Việt Nam 
  • Tiếng Anh (nghe, nói, đọc, viết) thành thạo

Benefits

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương