English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

CV/CVC/CVCC Dự án Basel II

Mô tả công việc

  • Nghiên cứu các quy định cơ bản của Basel II và các văn bản pháp quy liên quan của NHNN.
  • Tư vấn/Hỗ trợ triển khai Basel II tại SeABank (thông tư 41 về tỷ lệ an toàn vốn CAR, phương pháp nâng cao trụ cột 1, ICAAP trụ cột 2, …).
  • Tư vấn/phối hợp với CNTT và các đơn vị liên quan nghiên cứu phát triển phần mềm/công cụ tính CAR.
  • Lập/kiểm soát các báo cáo liên quan.
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy chế, quy trình nghiệp vụ có liên quan và yêu cầu/chỉ đạo từ Giám đốc Dự án Basel II.

Yêu cầu công việc

  • Trình độ học vấn: từ đại học trở lên (ưu tiên trên đại học) chuyên ngành Kinh tế, Tài chính Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh, hoặc liên quan đến tài chính ngân hàng, loại Khá trở lên.
  • Kinh nghiệm công tác: 4-5 năm kinh nghiệm về quản trị rủi ro ngân hàng; 2-3 năm kinh nghiệm triển khai Basel II tại các ngân hàng; kinh nghiệm thực tiễn làm việc về các quy trình kinh doanh cốt lõi, nghiệp vụ ngân hàng và hệ thống cũng như phân tích, đánh giá, tổng hợp thông tin.
  • Các kỹ năng:  tư duy logic; phân tích, đánh giá, tổng hợp thông tin; tổ chức, điều phối công việc; quản lý thời gian.
  • Yêu cầu khác: Trình độ tin học văn phòng, sử dụng thành thạo Microsoft Office; tiếng Anh giao tiếp, đọc hiểu tài liệu chuyên ngành; cam kết và tâm huyết, có ý thức trách nhiệm và chủ động trong công việc.  

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Thưởng, Đào tạo, Tăng lương