Tiếng Việt

Employers: Post Jobs | Search Resumes

Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes       Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes

CV/CVC/CVCC Dự án Basel II

Job requirement

  • Nghiên cứu các quy định cơ bản của Basel II và các văn bản pháp quy liên quan của NHNN.
  • Tư vấn/Hỗ trợ triển khai Basel II tại SeABank (thông tư 41 về tỷ lệ an toàn vốn CAR, phương pháp nâng cao trụ cột 1, ICAAP trụ cột 2, …).
  • Tư vấn/phối hợp với CNTT và các đơn vị liên quan nghiên cứu phát triển phần mềm/công cụ tính CAR.
  • Lập/kiểm soát các báo cáo liên quan.
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy chế, quy trình nghiệp vụ có liên quan và yêu cầu/chỉ đạo từ Giám đốc Dự án Basel II.

Job requirement

  • Trình độ học vấn: từ đại học trở lên (ưu tiên trên đại học) chuyên ngành Kinh tế, Tài chính Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh, hoặc liên quan đến tài chính ngân hàng, loại Khá trở lên.
  • Kinh nghiệm công tác: 4-5 năm kinh nghiệm về quản trị rủi ro ngân hàng; 2-3 năm kinh nghiệm triển khai Basel II tại các ngân hàng; kinh nghiệm thực tiễn làm việc về các quy trình kinh doanh cốt lõi, nghiệp vụ ngân hàng và hệ thống cũng như phân tích, đánh giá, tổng hợp thông tin.
  • Các kỹ năng:  tư duy logic; phân tích, đánh giá, tổng hợp thông tin; tổ chức, điều phối công việc; quản lý thời gian.
  • Yêu cầu khác: Trình độ tin học văn phòng, sử dụng thành thạo Microsoft Office; tiếng Anh giao tiếp, đọc hiểu tài liệu chuyên ngành; cam kết và tâm huyết, có ý thức trách nhiệm và chủ động trong công việc.  

Benefits

Bảo hiểm theo quy định, Thưởng, Đào tạo, Tăng lương