English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Customer Service

Mô tả công việc

  • Training job

  • Competitive salary

  • Holidays according to Finnish holidays

  • Opportunity to work remotely

  • A comfortable, supportive and open work environment

Yêu cầu công việc

  • Previous experience in quality control and customer service

  • Fluency in Finnish and English

  • Knowledge of Vietnamese is considered an asset

  • Positive attitude

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Chế độ nghỉ phép