English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Cửa hàng trưởng /Store Leader

Mô tả công việc

  • Closely monitor products at store and sum up product demand timely and efficiently to the company/ Quản lý sát sao hàng hóa tại cửa hàng và tổng hợp nhu cầu hàng hóa kịp thời hiệu quả về công ty
  • Monitor sale staff at store to follow up regulations, policy and culture of the company/ Quản lý nhân viên tại cửa hàng tuân thủ nội quy, chính sách, văn hóa công ty
  • Ensure store in the best conditions in term of product display, tidiness and staff discipline/ Đảm bảo cửa hiệu luôn trong điều kiện tốt nhất về hàng hóa trưng bày, vệ sinh và kỷ luật nhân viên
  • Together with staff to do the best serve to customers to push up sale and turn over at store/ Cùng với đội ngũ nhân viên bán hàng phục vụ tốt nhất cho khách hàng nhằm thúc đẩy kinh doanh và doanh số tại cửa hàng.

Yêu cầu công việc

  • Fluently communicate in Russian or English/ Có khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng Nga hoặc tiếng Anh
  • Active, self-motivated,  enthusiatic in work/ Năng động, tích cực, nhiệt huyết trong công việc
  • Fond of selling fashion products and professional work manner/ Yêu thích bán hàng thời trang và tác phong chuyên nghiệp
  • Having experience in managing fashion store is a favor / Có kinh nghiêm quản lý cửa hàng thời trang là một lợi thế

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Phụ cấp, Đào tạo, Tăng lương, Chế độ nghỉ phép