English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

CTV Social Media

Mô tả công việc

  • Post bài và quản lý kênh Facebook theo phân công của người điều hành trực tiếp
  • Tham gia ghi hình (theo điều động nếu có) , thực hiện các task được phân công
  • Giữ tương tác với fan online thông qua hoạt động phản hồi bình luận / tin nhắn

Yêu cầu công việc

  • Được tham gia môi trường sản xuất phim trẻ- năng động.
  • Phù hợp với những bạn trẻ định hướng đi theo con đường truyền thông / quảng cáo.
  • Tốt nghiệp các trường: KHXH Nhân Văn, Tài Chính- Marketing.
Việc làm tương tự