Tiếng Việt

Employers: Post Jobs | Search Resumes

Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes       Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes

CTV Social Media

Job requirement

  • Post bài và quản lý kênh Facebook theo phân công của người điều hành trực tiếp
  • Tham gia ghi hình (theo điều động nếu có) , thực hiện các task được phân công
  • Giữ tương tác với fan online thông qua hoạt động phản hồi bình luận / tin nhắn

Job requirement

  • Được tham gia môi trường sản xuất phim trẻ- năng động.
  • Phù hợp với những bạn trẻ định hướng đi theo con đường truyền thông / quảng cáo.
  • Tốt nghiệp các trường: KHXH Nhân Văn, Tài Chính- Marketing.