English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Credit Supporter 3 - 6 months (Biên Hòa, Đồng Nai)

Mô tả công việc

- Support for Admin Credit processing : Filling documents, Writing Applications...

- Support checking the credit contracts

- Support branch to held marketing events

- Other assisgment by Manager

Yêu cầu công việc

- Fresh graduated or pre-graduated, can work full-time

- Proactive, hard-working and honest

- Good English communication 

Phúc lợi

Insurance, Annual Leave