English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Credit Card Chargeback Officer - Chuyên viên tra soát và giải quyết khiếu nại thẻ visa

Mô tả công việc

  • Receiving and processing all chargeback relating credit card transaction
  • Prorcess all chargeback with VISA, Master and other thirdparties
  • Update all knowledge relating creditcard chargeback from international card organization for all member of team
  • Support other works as settlement, reconciliation, credit card processing....
  • Participation to build document of team
  • Other tasks as assigned by upper management level.

Yêu cầu công việc

  • Bachelor degree or higher
  • At Least 2 years experience in the credit/debit card industry and/or financial services operations, at least 1 years in chargeback staff
  • Advance written and spoken English preferred

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương