Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp

CPA - Accounting & Audit

Công Ty TNHH KNL
Ngày cập nhật: 17/03/2020

Thông tin tuyển dụng

Phúc lợi

 • Bảo hiểm theo quy định
 • Du Lịch
 • Phụ cấp
 • Thưởng
 • Đào tạo
 • Chế độ nghỉ phép

Mô tả công việc

 • Monitor input and solve accounting problems performed by staff.
 • Report directly the accounting issues to Upper Manager.
 • Maintain and audit company financial records.
 • Analyze transaction and prepare reports.
 • Maintain financial security by following internal control.
 • Oversee account payable and receivable.
 • Act as a consultant in accounting areas such as tax, tax refund, compensation, benefits, asset management and protection.
 • Coordinate with Legal Department regarding contracts, investment, loan and loan extension contracts and labor consultancy.
 • Develop, update and implement effective accounting policies and processes.
 • Consultancy support and prepare transfer price dossier in accordance with the laws of Vietnam.
 • Review and submit the periodically report including tax report, statistic report, loans and other.
 • Input data and give the accounting methods reasonable for the important accounting part such as inventory, capital investment....
 • In-charge of special works: DD Job, Appraisal,… be assigned by Director.

---------------------------------------------

 • Giám sát việc nhập liệu và giải quyết các vấn đề kế toán phát sinh cho các nhân viên cấp dưới. Báo cáo trực tiếp vấn đề liên quan đến kế toán phát sinh cho Giám đốc kế toán.
 • Duy trì và kiểm toán sổ sách kế toán của công ty.
 • Phân tích các giao dịch kế toán và lập báo cáo.
 • Theo dõi giám sát nội bộ để duy trì các bảo mật tài chính.
 • Giám sát các tài khoản phải trả và phải thu.
 • Tư vấn về các lĩnh vực về kế toán, thuế, hoàn thuế, bồi thường, phúc lợi, quản lý và bảo vệ tài sản.
 • Phối hợp với bộ phận pháp lý các vấn đề về hợp đồng, đầu tư, gia hạn vay ngân hàng, lao động,…
 • Phát triển, cập nhật và thực hiện các chính sách và quy trình kế toán hiệu quả.
 • Hỗ trợ việc tư vấn và lập hồ sơ chuyển giá theo qui định của pháp luật Việt Nam
 • Soát xét và nộp các báo cáo định kỳ bao gồm báo cáo thuê, báo cáo thống kê, báo cáo vay và các báo cáo khác.
 • Đưa ra phương pháp kế toán hợp lý cho những phần hành quan trọng như Hàng tồn kho, vốn đầu tư....
 • Thực hiện một số công việc tư vấn đặc biệt: DD Job, Thẩm định giá,… theo sự phân công cấp trên.

Yêu cầu công việc

 • Bachelor’s degree in Accounting, Tax.
 • Certificate of Accounting Practice Registration or Certificate of Audit Practice Registration issued by Ministry of Finance is a PLUS.
 • Appraisal Certificate or other professional certificate (not must)
 • 3-4 years of working experience in Accounting, Tax
 • Knowledge: Tax refund, Review Financial statement, Payroll, Insurance, Tax report....
 • Skill in management, operation staffs
 • Have ability to use accounting software, office software.

Benefits:

 • Monthly allowance for meals: 50,000/day, telephone: 200,000/month, parking fee.
 • Professional and motivating working environment
 • Benefits according to laws.
 • Annual vacations.

---------------------------------------------

 • Bằng cử nhân chuyên ngành Kế toán, Thuế.
 • Có CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ kế toán/ chứng chỉ kiểm toán viên là một lợi thế.
 • Chứng chỉ thẩm định giá hoặc các chứng chỉ chuyên môn khác (không bắt buộc)
 • 3-4 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Kế toán, Thuế.
 • Kiến thức: Am hiểu các quy định Kế Toán và Thuế, Hoàn Thuế, Rà soát báo cáo tài chính, nhân sự, Bảo hiểm, Báo cáo thuế, Báo Cáo Thống Kê….
 • Kỹ năng quản lý, điều hành nhân viên kế toán thuộc quyền quản lý.
 • Biết sử dụng các phần mềm kế toán và tin học văn phòng.

Phúc lợi:

 • Trợ cấp hàng tháng tiền ăn: 50.000 đồng/ngày, điện thoại: 200.000/tháng, tiền gửi xe.
 • Môi trường làm việc chuyên nghiệp.
 • Chế độ theo quy định của pháp luật.
 • Du lịch, nghỉ mát hàng năm

Thông tin khác

 • Bằng cấp: Đại học
 • Độ tuổi: Không giới hạn
 • Hình thức: Nhân viên chính thức

Giới thiệu về công ty

Công Ty TNHH KNL

https://www.facebook.com/KNLAccountingnLaw/ Tổng số nhân viên: 100-200

KNL Law Firm is a business law firm, which has main offices in Busan (Korea) and Ho Chi Minh City, and two branches in Binh Duong Province and Ha Noi City. We... Xem thêm

Việc làm tương tự