English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 5 website lớn       Truy cập hơn 600 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 5 website lớn       Truy cập hơn 600 ngàn hồ sơ ứng viên

Content Executive

Công ty Cổ phần Dịch vụ Giao Hàng Nhanh

Company overview
Giaohangnhanh.vn (GHN) is a leading service provider for last-mile delivery for e-commerce in Vietnam. We create a full-package of delivery solution with... Xem thêm

Quy mô: 3000-5000
Người liên hệ: Phòng Nhân Sự

Mô tả công việc

 • Truyền tải thông điệp Lala đến với người dùng online.
 • Viết bài, giới thiệu (nếu cần) và các nội dung liên quan đến khuyến mãi, thông báo liên quan đến merchant.
 • Duyệt các campaign khuyến mãi của merchant.
 • Chính sách dành cho merchant.

Yêu cầu công việc

 • Có kiến thức về marketing .
 • Thành thạo Internet.
 • Có khả năng viết tốt.
 • Cần có cảm nhận và biến chuyển nhanh và phù hợp với Internet, công nghệ.
 • Tổi thiểu 1 năm trong lĩnh vực startup.
 • Tổi thiểu 1 năm trong vị trí tương đương hoặc cao hơn.
 • Từng làm trong F&B là lợi thế.