To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ BĐS Hoàng Gia

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BĐS HOÀNG GIA
Updated: 10/06/2021

Employment Information

Benefits

  • Chế độ thưởng
  • Đào tạo
  • Tăng lương

Job requirement

Cần 20 bạn telesale BĐS

Lương: 25k/h làm tốt sẽ tăng lương, thưởng nóng

Thời gian làm việc:

ca1: 09h-12h

ca 2: 14h-17h (Có thể đăng ký 2 ca)

có thể đăng ký ca làm linh động

Job requirement

Quyết tâm và có mục tiêu rõ ràng

Kiên trì, nỗ lực, chăm chỉ

Có laptop cá nhân và biết sử dụng các kỹ năng máy vi tính.

Còn ngại ngần gì mà không nhận 1 slot bạn nhờ

More Information

  • Age: 20 - 50
  • Job type: Permanent, job_searchjob_labelparttime, job_myresume_freelance, job_searchjob_labelinternship

Company Overview

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BĐS HOÀNG GIA

www.bdshoanggialand.com Number of employees: 10-30

Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Bất động sản Hoàng Gia chuyên về lĩnh vực tư vấn, đầu tư, quảng cáo các dự án bất động sản. Hoàng Gia luôn coi trọng chữ Tín... View more

Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ BĐS Hoàng Gia

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BĐS HOÀNG GIA