To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Công Ty TNHH Nestlé Việt Nam TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY

Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thủ Đức
Updated: 07/04/2021

Employment Information

Benefits

Salary review

Job requirement

1. Mô tả công việc

•Vận hành sản xuất và quản lý chất lượng sản phẩm trên dây chuyền sản xuất đảm bảo an toàn (tuyệt đối), liên tục, hiệu quả.

•Điều khiển thiết bị theo hướng dẫn đảm bảo 100% tuân thủ tiêu chuẩn chất lượng.

•Thực hiện giảm thiểu chi phí, hao hụt trong sản xuất và tác động đến môi trường.

•Tích cực tham gia các hoạt động cải tiến sản xuất.

Company Overview

Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thủ Đức

http://vieclam.tdc.edu.vn Number of employees: 329

Công Ty TNHH Nestlé Việt Nam TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY

Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thủ Đức