To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

CÔNG TY TNHH MTV KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ CAO SÀI GÒN TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN LAYOUT(Design điện tử)

Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thủ Đức
Updated: 06/04/2021

Employment Information

Benefits

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review

Job requirement

1. Mô tả công việc

 - Các công việc về thiết kế PCB: footprint, Gerber.v.v.

 - Xem xét các tài liệu đầu vào của các bảng thiết kế hoặc sản xuất.

 - Xem xét và sửa schematic.

 - Thiết kế cơ khí cho PCBA và Boxbuild.

-  Layout bo mạch.

-  Đề xuất cải tiến cho các thiết kế PCB hiện có.

Company Overview

Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thủ Đức

http://vieclam.tdc.edu.vn Number of employees: 329

CÔNG TY TNHH MTV KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ CAO SÀI GÒN TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN LAYOUT(Design điện tử)

Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thủ Đức