To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Cộng Tác Viên Xử Lý Tín Dụng Khách Hàng Doanh Nghiệp Lớn - Hà Nội - TA095

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK
Updated: 05/05/2021

Employment Information

Benefits

Training & Development

Job requirement

1. Xử lý tín dụng      

  • Hỗ trợ tiếp nhận, kiểm tra, kiểm soát, hoàn thiện và lưu các Hồ sơ cấp tín dụng, Hồ sơ về tài sản đảm bảo sau phê duyệt bao gồm hoạt động cho vay, bảo lãnh, LC, thấu chi, thẻ, trái phiếu và các nghiệp vụ cấp tín dụng khác đảm bảo tuân thủ đúng nội dung phê duyệt, quy định VPBank.
  • Hỗ trợ scan các file chứng từ theo đúng danh mục checklist hồ sơ.
  • Hỗ trợ đóng dấu các văn bản, hợp đồng, các chứng từ liên quan đến thủ tục cấp tín dụng.
  • Hỗ trợ cung cấp Hồ sơ tín dụng, Hồ sơ tài sản đảm bảo cho các Đơn vị kiểm soát trong Nội bộ VPBank theo quy định hoặc phân công từng thời kỳ: Giám sát tín dụng, Kiểm toán, Kiểm soát sau và các Đơn vị bên ngoài: Kiểm toán độc lập, Ngân Hàng Nhà Nước theo yêu cầu

2. Báo cáo                       

  • Hỗ trợ Báo cáo hồ sơ xử lý tín dụng và mức độ tuân thủ SLA đến cấp quản lý                                       
  • Hỗ trợ chuyển các vấn đề liên quan tới xử lý tín dụng, chính sách tín dụng tới Trưởng phòng/Trưởng bộ phận                                

Company Overview

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK

https://tuyendung.vpbank.com.vn Number of employees: Trên 10.000

Thành lập năm 1993, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) là một trong những Ngân hàng TMCP hàng đầu tại Việt Nam với hơn 200 điểm giao dịch trên toàn... View more

Cộng Tác Viên Xử Lý Tín Dụng Khách Hàng Doanh Nghiệp Lớn - Hà Nội - TA095

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK