Tiếng Việt

Employers: Post Jobs | Search Resumes

Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes       Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes

Cộng tác viên tổ chức Đào tạo

Job requirement

  • Triển khai các hoạt động tổ chức đào tạo, các dự án phát triển nguồn lực phục vụ cho nhu cầu phát triển của Tập đoàn.
  • Phụ trách các khóa học cho nhân viên của tập đoàn (dựa vào kế hoạch đào tạo của team planning)
  • Theo dõi và đánh giá về việc ứng dụng và action plan sau khóa học
  • Random check để đảm bảo việc tuân thủ các nguyên tắc về customer service sau khi được đào tạo
  • Báo cáo trực tiếp cho: Giám sát Đào tạo/ Trưởng phòng Đào tạo

Job requirement

a.  Trình độ: Đai học / Cao đẳng

b.  Kiến thức: Quản trị Kinh doanh, Thương mại, Sư phạm, các ngành kinh tế khác

c.  Kinh nghiệm: ưu tiên sinh viên mới tốt nghiệp

d.  Kỹ năng:

-       Kỹ năng sử dụng các vi tính văn phòng và các phần mềm có liên quan đến hoạt động đào tạo

-       Kỹ năng thuyết trình,tương tác, giao tiếp và xây dựng mối quan hệ tốt

Benefits

Máy tính xách tay, Phụ cấp, Đồng phục, Đào tạo, Công tác phí